Vi tilbyr tilstandsregistrering av byggverk/eiendom før sprengningsarbeider og andre tiltak som kan medføre skade på byggverk og eiendom.