Vi utfører prosjekt-/byggeledelse av små og mellomstore prosjekter,
fra forprosjekt til ferdigstillelse. Vi tilbyr også oppfølging av garantibefaringer.